Projekto tikslas yra vykdant MTEP veiklas sukurti anizotropinio, bioaktyvaus, individualizuoto karkaso kaulo regeneracijai, spartaus 3D spausdinimo technologiją, taikomą medicinoje ir sukurti anizotropinį karkasą kaulo regeneracijai.

Projekto santrauka:

Projektą pristato jauna inovacijų įmonė UAB „3D Creative“. Įmonė specializuojasi 3D spausdinimo technologijų ir adityvinės gamybos srityse. Įmonės patirtis 3D spausdinimo technologijų srityje leido įmonei identifikuoti svarbią medicinos produktų nišą – karkasų, skirtų kaulo regeneracijai, 3D spausdinimas. Šiuo metu vykdoma visa eilė tyrimų su įvairiais sintetiniais ir biosuderinamais karkasais, siekiant sukurti efektyvias 3D spausdinimo medžiagas bei pačius karkasus. Tyrimai rodo šios srities perspektyvą, tačiau iki šiol realių 3D spausdinimo technologijų, galinčių spausdinti anizotropinius, bioaktyvius karkasus, taip ir nesukurta. Viena iš priežasčių – per siauros, tik į tam tikras karkasų savybes nukreiptų, tyrimų kryptys. Kita problema – per siauros tyrėjų komandų kompetencijos. Projektu siekiama integruoti 3D technologijų ir medicinos specialistų, bei biochemikų, biologų (pritraukus Biochemijos instituto tyrėjus) kompetencijas. Projektu numatoma plati tyrimų sritis, integruojanti 3D technologijų, medžiagotyros, biologinių karkasų geometrinės ir mikrostruktūros tyrimus, karkasų savybių ląstelių kultūrose, laboratorinių gyvūnų modeliuose tyrimus bei biomedicinos tyrimus su pacientais. Tikimasi, kad tokia plati tyrėjų komanda ir tarpdisciplininiai tyrimai leis sukurti pasaulines inovacijas, kurių nepavyko sukurti kitiems tyrėjams. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu UAB „Prodentum“, odontologijos klinika, vykdančia mokslinius tyrimus odontologijos srityje.

Projekto trukmė – projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. birželio 6 d., planuojama projektą užbaigti 2021 m. birželio 5 d.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis (ES struktūrinės paramos lėšomis). Projektui skirta 351.642,8 EUR ES struktūrinės paramos lėšų, UAB „3D Creative“ kartu su partneriu UAB „Prodentum“ prisideda prie projekto įgyvendinimo 219.308,42 EUR. Bendras įgyvendinamo projekto tinkamų išlaidų biudžetas yra 570.951,22 EUR.

Laukiami projekto rezultatai ir nauda:

– įsigyta moderni mokslinių tyrimų įranga;

– projekto metu planuojama sukurti 2 naujų medicinai skirtų produktų ir 1 technologijos prototipus;

– 1 sukurtas produktas sertifikuotas medicinos prietaisų ženklu;

– sukurta 1 ilgalaikė tyrėjų darbo vieta.

Laukiama projekto nauda – tai visų pirma sukurti ir rinkai pateikti medicinos produktai ir technologija, projekto dalyvių darbo našumo padidėjimas, sėkmingas projekto metu sukurtų technologijų komercializavimas.

 

Daugiau informacijos:

UAB „3D Creative“ direktorius

Saulius Lileikis

El. paštas: info@3dcreative.lt

Tel.:+370 698 70252