Projekto pavadinimas „UAB 3D Creative inovatyvios gamybos skaitmeninimas“, projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0017.

Projekto tikslas yra padidinti gamybos procesų skaitmeninės brandos lygį, įsigyti ir įdiegti įrangą su integruotomis skaitmeninėmis technologijomis ir padidinti darbo našumą.

Projekto pagrindinis uždavinys yra įsigyti ir instaliuoti modernią įrangą su skaitmeninimo technologijomis.

Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. gruodžio 13 d. iki 2022 m. vasario 7 d.

Projektas įgyvendinamas pagal priemonę „03.3.1-LVPA-K-854 Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Bendras projekto biudžetas yra 397 350 EUR, gautas ES finansavimas yra 170 860,5 EUR, UAB 3D Creative projektui įgyvendinti investuoja 226 489,5 EUR savo lėšų.

Daugiau informacijos apie projektą bei įmonės veiklą gali suteikti Saulius Lileikis.

Kontaktai: tel.: +370 698 70252, el. paštas: saulius@3dcreative.lt, Mokslininkų g.2A, LT-08412 Vilnius.