Notre Dame de Paris katedros maketas

  • baltas
  • 5
  • baltas 2
  • IMG_1282

baltasIMG_1282

baltas 25

Klientui pateikus 3D modelį, Notre Dame de Paris katedros maketas buvo atspausdintas iš PMMA plastiko.

3D spaudos medžiaga: PMMA plastikas

Gaminio dydis (mm): 290 x 120 x 170

No Comments Yet.

Leave a comment