Galerija

UAB “3D Creative” pradeda įgyvendinti projektą „Naujos bioaktyvaus 3D spausdinto karkaso kaulo regeneracijai technologijos sukūrimas“ (projekto kodas NR. J05-LVPA-K-02-0002)

  • image description

Projekto tikslas yra vykdant MTEP veiklas sukurti anizotropinio, bioaktyvaus, individualizuoto karkaso kaulo regeneracijai, spartaus 3D spausdinimo technologiją, taikomą medicinoje ir sukurti anizotropinį karkasą kaulo regeneracijai.

Projekto santrauka:

Projektą pristato jauna inovacijų įmonė UAB „3D Creative“. Įmonė specializuojasi 3D spausdinimo technologijų ir adityvinės gamybos srityse. Įmonės patirtis 3D spausdinimo technologijų srityje leido įmonei identifikuoti svarbią medicinos produktų nišą – karkasų, skirtų kaulo regeneracijai, 3D spausdinimas. Šiuo metu vykdoma visa eilė tyrimų su įvairiais sintetiniais ir biosuderinamais karkasais, siekiant sukurti efektyvias 3D spausdinimo medžiagas bei pačius karkasus. Tyrimai rodo šios srities perspektyvą, tačiau iki šiol realių 3D spausdinimo technologijų, galinčių spausdinti anizotropinius, bioaktyvius karkasus, taip ir nesukurta. Viena iš priežasčių – per siauros, tik į tam tikras karkasų savybes nukreiptų, tyrimų kryptys. Kita problema – per siauros tyrėjų komandų kompetencijos. Projektu siekiama integruoti 3D technologijų ir medicinos specialistų, bei biochemikų, biologų (pritraukus Biochemijos instituto tyrėjus) kompetencijas. Projektu numatoma plati tyrimų sritis, integruojanti 3D technologijų, medžiagotyros, biologinių karkasų geometrinės ir mikrostruktūros tyrimus, karkasų savybių ląstelių kultūrose, laboratorinių gyvūnų modeliuose tyrimus bei biomedicinos tyrimus su pacientais. Tikimasi, kad tokia plati tyrėjų komanda ir tarpdisciplininiai tyrimai leis sukurti pasaulines inovacijas, kurių nepavyko sukurti kitiems tyrėjams. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu UAB „Prodentum“, odontologijos klinika, vykdančia mokslinius tyrimus odontologijos srityje.

Projekto trukmė – projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. birželio 6 d., planuojama projektą užbaigti 2021 m. birželio 5 d.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis (ES struktūrinės paramos lėšomis). Projektui skirta 351.642,8 EUR ES struktūrinės paramos lėšų, UAB „3D Creative“ kartu su partneriu UAB „Prodentum“ prisideda prie projekto įgyvendinimo 219.308,42 EUR. Bendras įgyvendinamo projekto tinkamų išlaidų biudžetas yra 570.951,22 EUR.

Laukiami projekto rezultatai ir nauda:

- įsigyta moderni mokslinių tyrimų įranga;

- projekto metu planuojama sukurti 2 naujų medicinai skirtų produktų ir 1 technologijos prototipus;

- 1 sukurtas produktas sertifikuotas medicinos prietaisų ženklu;

- sukurta 1 ilgalaikė tyrėjų darbo vieta.

Laukiama projekto nauda – tai visų pirma sukurti ir rinkai pateikti medicinos produktai ir technologija, projekto dalyvių darbo našumo padidėjimas, sėkmingas projekto metu sukurtų technologijų komercializavimas.

 

Daugiau informacijos:

UAB „3D Creative“ direktorius

Saulius Lileikis

El. paštas: info@3dcreative.lt

Tel.:+370 698 70252

Automobilio veidrodėlio rėmelio kopija

Pagal kliento užsakymą 3D technologijų pagalba buvo sukurta automobilio veidrodėlio rėmelio kopija bei papildoma detalė.

Klientas pateikė turimą automobilio veidrodėlio rėmelį ir papildomą detalę. Jas reikėjo pagaminti veidrodines. Šie du komponentai buvo nuskenuoti pasitelkiant tiksliausią “Artec Space Spider” skenerį, kuris geba skenuoti iki 0,05 mm tikslumu. Modeliai buvo atspausdinti “Zortrax M 200” spausdintuvu, panaudojant Z-Ultrat plastiką. Šis plastikas yra tvirtas bei pasižymi puikiomis savybėmis jį apdirbant. Jis dažniausiai taikomas mechaninėms, techninėms detalėms spausdinti.

Toks gamybos būdas leido klientui greitai ir mažais kaštais pasigaminti trūkstamas reto automobilio dalis, kurios šiomis dienomis jau yra sunkiai pasiekiamos rinkoje.

3D spaudos medžiaga: Z-Ultrat

3D spausdinimo technologija: FDM (angl. fused deposition modeling)

Gaminio dydis (mm): 185 x 53 x 117 (veidrodėlis); 50 x 33 x 28 (papildoma detalė)

Moduliniai namų maketai

Švedijos įmonės, užsiimančios greitai įrengiamais namais, užsakymu buvo atliktas 14 skirtingų dizainų namų maketų gamyba. Pagamintų maketų tikslas yra aiškiai ir tiksliai parodyti savo klientams namų dizainą ir interjero išsidėstymą bei pagreitinti apsisprendimą renkantis.

Visi 14 namų maketai sumodeliuoti pagal pateiktus brėžinius ir vizualizacinę informaciją įvertinant 3D spausdinimo galimybes, kur smulkūs elementai pašalinti, o baldai supaprastinti.

Maketų elementų spausdinimui pasitelkti tikslūs Zortrax M200 3D spausdintuvai ir HIPS plastikas dėl jo sukuriamos paviršiaus kokybės ir galimybės apdirbti. Kiekvieną namą sudaro 20-30 skirtingų fragmentų ir elementų, kadangi maketo dydis yra didesnis nei M200 3D spausdintuvo darbadėžės galimybės.

Atspausdinti modeliai toliau buvo apdirbami įvairiomis priemonėmis ir nudažyti reikiamomis spalvomis pagal kliento pageidavimus.

Nuo suderinimo iki atidavimo termino praėjo 2 mėnesiai, kas parodo, jog 3D modeliavimo ir 3D spausdinimo galimybės yra greitos ir patogios pagaminti įvairius architektūrinius maketus, kurie būtų moduliniai ir patvarūs.

3D spaudos medžiaga: HIPS plastikas

3D spausdinimo technologija: FDM (angl. fused deposition modeling)

Gaminio dydis (mm): 240 x 160 x 150

 

 

Langų profilių palaikančioji

Langų gamyba užsiimančios įmonės užsakymu buvo atspausdinta palaikančioji detalė, skirta prilaikyti langų profilius gamybos metu.

Ši detalė tiesiogiai naudojama gamyboje. Ji prilaiko gamybos linijoje transportuojamus profilius, kad jie būtų transportuojami tiksliai ir tiesiai. Dėl šių priežasčių detalė turėjo būti ypač tvirta ir atspari, kad būtų tinkama panaudojimui staklėse. Šiuo tikslu buvo parinktas poliamido pagrindo plastikas CoPA. Šis plastikas yra ypač tvirtas ir atsparus tiek fiziniam, tiek temperatūriniam poveikiui. Spausdinimas atliktas “Mass Portal” 3D spausdintuvu.

3D spausdinimas leido klientui greitai ir nesudėtingai gauti reikalingą detalę, kuri padėjo patobulinti staklių darbą.

3D spaudos medžiaga: CoPA plastikas;

3D spausdinimo technologija: FDM (angl. fused deposition modeling)

Gaminio dydis (mm): 30 x 50 x 192